JosBox Home
 Bedrijven
 Particulieren
 Opslagtips
 Huisregels
 Route/kaart
 Contact

Huisregels 
1. Het kantoor van JosBox is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. 
2. Uw JosBox is 7 dagen per week van 07.00 uur tot 23.00 uur toegankelijk. Buiten deze tijden hebt u geen toegang. 
3. Uw toegangscode is persoonlijk en mag in geen geval door derden worden gebruikt. Uw toegangspas maakt deel uit van het veiligheidssysteem. Verlies van uw pas dient u per omgaande te melden bij de receptie. 
4. Uw toegangscode en pas worden door JosBox opgeslagen in een geautomatiseerd systeem. Daarnaast is er permanente videobewaking voor ter bescherming van uw goederen en uw veiligheid. 
5. Binnen het JosBox-complex geldt een rookverbod en een verbod op open vuur. 
6. U bent als huurder medeverantwoordelijk voor de netheid van het JosBoxcomplex. Het is niet toegestaan goederen of afval in of rond het JosBoxcomplex achter te laten. Schoonmaakkosten worden op de vervuiler verhaald. 
7. Uw JosBox is uitsluitend bedoeld voor de opslag van goederen die niet kunnen worden aangemerkt als zijnde: Licht-ontvlambaar, explosief, radioactief, giftig, drugs, aan bederf onderhevig, afkomstig van diefstal en/of heling, levende have. Opslag van goederen geschiedt voor eigen risico. 
8. de huur van uw JosBox is opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Opzegging kan geschieden per fax (0594-517715) of email info@josbox.nl . Na afloop van de huurperiode dient de JosBox ontruimd en schoon te worden opgeleverd. 
9. Iedere huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen gebruik van de nooduitgangen is uitsluitend toegestaan ingeval van een calamiteit. In alle andere gevallen is gebruik en daarmee gepaard gaand activering van het alarm verboden. De kosten voor alarmopvolging worden verhaald op de veroorzaker.
[ terug ]